रेगे, सदानंद शांताराम (२१ जून १९२३ ते २१ सप्टेंबर १९८२) कवी, कथाकार, अनुवादक. जन्म : राजापूर (जिल्हा- रत्नागिरी) येथे आजोळी. पुढचे सर्व आयुष्य मुंबईत.
१९४० साली दादरच्या छबिलदास हायस्कूलमधून मॅट्रिक झाल्यानंतर काही काळ जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमध्ये. परंतु परिस्थितीमुळे ते शिक्षण सोडून १९४२पासूनच नोकरीस सुरुवात. सुरुवातीला किरकोळ नोकऱ्या. १९५८ साली बी.ए.
१९५१ साली 'धनुर्धारी'त पहिली कथा. १९४८ साली 'अभिरुची'त पहिली कविता. हयातीत त्यांची २८ पुस्तके प्रकाशित झाली.
रेग्यांची कविता काहीशा विक्षिप्त, विदुषकी पद्धतीने विश्वाविषयीचे आपले आकलन कधी चिंतनशील होऊन, कधी भाष्य वा प्रतिक्रिया प्रकट करीत व्यक्त करते.

संक्षिप्त वाङ्मय कोश, पॉप्युलर प्रकाशन - यातून ही छोटीशी नोंद काढलेय. बाकीचं ब्लॉगमधील नोंदींमध्ये आहेच.

Thursday, March 1, 2012

प्रकाशित साहित्याची सूची

सदानंद रेग्यांचं प्रकाशित साहित्य-


कवितासंग्रह
अक्षरवेल, १९५७, पॉप्युलर प्रकाशन
गंधर्व, १९६०, पॉप्युलर प्रकाशन
देवापुढचा दिवा, १९८०, पॉप्युलर प्रकाशन
बांक्रुशीचा पक्षी, १९८०, श्रुती प्रकाशन
पँट घातलेला ढग (व्लादिमीर मायकोव्हस्कीच्या कवितांचा अनुवाद), १९८२, पॉप्युलर प्रकाशन
तृणपर्णे (वॉल्ट व्हिटमनच्या ‘लीव्हज् ऑफ ग्रास’चा अनुवाद), १९८२, साहित्य अकादमी

कथासंग्रह
जीवनाची वस्त्रे, १९५२, अभिनव प्रकाशन
काळोखांची पिसे, १९५४, पॉप्युलर प्रकाशन
चांदणे, १९५९, पॉप्युलर प्रकाशन
चंद्र सावली कोरतो, १९६३, पॉप्युलर प्रकाशन
मासा आणि इतर विलक्षण कथा, १९६५, पॉप्युलर प्रकाशनअनुवाद
नाटके
जयकेतू (सॉफक्लीजच्या ‘ईडिपस रेक्स’चे रूपांतर), १९५९, पॉप्युलर प्रकाशन
ब्रान्द (हेन्रिक इब्सेनच्या ‘ब्रान्द’चा अनुवाद), १९६३, पॉप्युलर प्रकाशन
ज्याचे होते प्राक्तन शापित (युजीन ओनीलच्या ‘मोर्निंग बिकन्स इलेक्ट्रा’चा अनुवाद), १९६५, पॉप्युलर प्रकाशन
बादशहा (युजनी ओनीलच्या ‘द एम्परर जोन्स’चा अनुवाद), १९६५, पॉप्युलर प्रकाशन
गोची (ताद्रोझ रुझिविचच्या ‘गॉन आऊट’चे रूपांतर), १९७४, पॉप्युलर प्रकाशन
राजा ईडिपस (सॉफक्लीजच्या ‘ईडिपस रेक्स’चा अनुवाद), १९७७, पॉप्युलर प्रकाशन
पाच दिवस ( हेन्री झायगरच्या नाटकाचा अनुवाद), १९९१, पॉप्युलर प्रकाशन

कादंबऱ्या
चंद्र ढळला (स्टाईनबेकच्या ‘मून इज डाऊन’चा अनुवाद, दीनानाथ म्हात्रे यांच्यासह) १९४७
मोती (जॉन स्टाईनबेकच्या ‘पर्ल’चा अनुवाद) १९५०
बंड (जॉर्ज ऑर्वेलच्या ‘अॅनिमल फार्म’चा अनुवाद) १९५८
तांबडे तट्टू (जॉन स्टाईनबेकच्या ‘रेड पोनी’चा अनुवाद) १९६२
ससेहोलपट (लिन युटांगच्या ‘दी फाईट ऑफ दी इनोसन्ट्स’चा अनुवाद) १९६८

बालवाङ्मय
रडतोंडीचा घाट
चांदोबा चांदोबा (बालगीते), १९५९, पॉप्युलर प्रकाशन
झोपाळ्याची बाग, १९६५, पॉप्युलर प्रकाशन

इतर
रामायण (सी. राजगोपालाचारी यांच्या इंग्रजी ‘रामायण’चा अनुवाद), १९६३
हा अनुवाद ‘रहस्यरंजन’ मासिकात क्रमशः प्रसिद्ध होत होता.
***

ह्या सूचीसाठी प्र. श्री. नेरूरकर संपादित ‘अक्षरगंधर्व’ (पॉप्युलर प्रकाशन) नि वसंत आबाजी डहाके संपादित ‘निवडक सदानंद रेगे’ (साहित्य अकादमी) ह्या पुस्तकांचीच पूर्ण मदत घेतली. फक्त रामायणासंबंधी ‘रहस्यरंजन’चा उल्लेख ब्लॉग तयार करणाऱ्याने स्वतःच्या माहितीने टाकलेला आहे.

1 comment:

मित्र